Advokátní kancelář Blatná

JUDr. Jan Mrázek

Mgr. Jan Mrázek

Mgr. Daniel Šenkyřík

Mgr. Michaela Mrázková

Odměna

Odměna za poskytování právních služeb může být účtována několika způsoby:

 • v naší kanceláři s klienty zpravidla sjednáváme smluvní odměnu stanovenou jedním z následujících způsobů:
  1. odměna sjednaná v pevné výši za konkrétní službu (např. sepis smlouvy)
  2. hodinová sazba
  3. podíl z úspěchu v dané věci (např. při vymáhání pohledávek)
  4. paušální odměna pro stálé klienty (zpravidla účtována měsíčně)
 • není-li s klientem dohodnuto jinak, je advokát oprávněn účtovat mimosmluvní odměnu dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů
 • v případě soudních či jiných sporů zpravidla účtujeme odměnu ve výši přiznané náhrady nákladů řízení, která vychází z advokátního tarifu
 • v případě, že je daný advokát plátcem DPH, navyšuje se odměna o tuto daň
 • platba je možná v hotovosti, převodem na bankovní účet na základě vystavené faktury (s QR kódem pro zjednodušení platby) a po předchozí domluvě i platební kartou přes platební terminál

Orientační výpočet výše odměny dle advokátního tarifu naleznete zde.