Advokátní kancelář Blatná

JUDr. Jan Mrázek

Mgr. Jan Mrázek

Mgr. Daniel Šenkyřík

Mgr. Michaela Mrázková

Úvod

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní poradenství především v oblasti občanského práva, rodinného práva, obchodního práva, pracovního práva, trestního práva, správního práva, práva nemovitostí, insolvenčního práva a při správě a vymáhání pohledávek. Poskytujeme právní služby pro občany, podnikající fyzické osoby, obchodní společnosti včetně akciových, družstva, obce i spolky.

Při právním poradenství klademe důraz na profesionalitu, diskrétnost a na poskytnutí rychlé a účinné pomoci klientovi. Služby jsou poskytovány s osobním přístupem ke klientovi. V rámci poskytování právních služeb spolupracujeme se soudními znalci, notáři, exekutory a tlumočníky.