Advokátní kancelář Blatná

JUDr. Jan Mrázek

Mgr. Jan Mrázek

Mgr. Daniel Šenkyřík

Mgr. Michaela Mrázková

Lidé

JUDr. Jan Mrázek absolvoval v roce 1987 Právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze. Je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory pod ev. č. 3052. V rámci své dlouholeté právní praxe získal bohaté znalosti a zkušenosti v oboru advokacie v celém jeho spektru. Věnuje se zejména oblasti občanského práva, obchodního práva, rodinného práva, pracovního práva, správního práva, práva nemovitostí, insolvenčního práva, a vymáhání pohledávek.

Kontakty:

JUDr. Jan Mrázek

tel.: +420 383 423 331

e-mail: mrazek@akblatna.cz

DS ID: un9gucx

IČO: 13515985

Mgr. Jan Mrázek absolvoval v roce 2007 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory pod ev. č. 14321. Věnuje se zejména oblasti občanského práva, obchodního práva, práva nemovitostí, insolvenčního práva a vymáhání pohledávek.

Kontakty:

Mgr. Jan Mrázek

tel.: +420 383 423 331

e-mail: ak@mrazek.eu

DS ID: 56mguf3

IČO: 73734314

Mgr. Daniel Šenkyřík absolvoval v roce 2009 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory pod ev. č. 15098. Věnuje se zejména oblasti občanského práva, obchodního práva, rodinného práva, pracovního práva, správního práva, trestního práva, směnečného práva a práva s mezinárodním prvkem.

Kontakty:

Mgr. Daniel Šenkyřík

tel.: +420 725 178 590

e-mail: senkyrik@email.cz

DS ID: 2rvxens

IČO: 74648811

Mgr. Michaela Mrázková absolvovala v roce 2009 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, je advokátní koncipientkou zapsanou v seznamu advokátních koncipientů České advokátní komory pod ev. č. 35180. Specializuje se především na vymáhání pohledávek a převody nemovitostí.